Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Alle informatie die Kringloopapp.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Kringloopapp.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je computer of mobiel apparaat, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties en beoordelingen van andere gebruikers in het bijzonder en of de door de website verzonden e-mails.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties, beoordelingen en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Kringloopapp.nl.

Kringloopapp.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Kringloopapp.nl en/of in andere electronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Kringloopapp.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Auteursrecht

De op deze website gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Kringloopapp.nl. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel gebruik van inhoud op deze website is toegestaan.